เริ่มต้นกับ X3DOM | Getting Started with X3DOM

“Post นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มศึกษา/เล่นกับ X3DOM แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงครับ และถ้ามีพื้นฐานภาษา X3D แล้วจะติดปีกบินได้เลย ;D” พื้นฐานและสิ่งที่คุณควรจะมี 1. Web Browser ที่รองรับ WebGL, HTML5 (Canvas) เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox (แนะนำให้อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับ ใครไม่เคยอัพเลยก็อัพซะนะครับ) **ล่าสุด Opera Next Version 12 ก็รองรับ WebGL แล้วนะท่าน** 2. พื้นฐานด้าน 3D เล็กๆน้อยๆพอเขี่ยๆสะกิดได้ 3. ความรู้ในภาษา JavaScript สำหรับพอเล่นกับ X3DOM Runtime API ได้ (สำหรับในเชิงลึกหลังจากนี้) 4. ความรู้ในภาษา XML เพื่อให้เข้าใจภาษา X3D ได้ง่ายยิ่งขึ้น ปัญหา 1. สำหรับคนที่มีไฟล์ VRML (.wrl)…

How to get and set walk speed value in VRML

How to get and set walk speed value in VRML (VRML version 2.0). First, you have to create an object for call the javascript function. such as TouchSensor node. Then, create ROUTE for call the function. So if you clicked the box that DEF is setWalkSpeed_UP_TOUCH then it’ll call the script at DEF is setWalkSpeed_UP_SCRIPT….

How to export file from Maya to .wrl, .x3d and to HTML/XHTML for Web3D [EN/TH Languages]

How to export file from Maya to .wrl, .x3d and to HTML/XHTML for Web3D Step 1: [EN] Model and shade in Maya as usual. You should use png images for texturing. [TH] เปิด/สร้างไฟล์ใน Maya, สำหรับ Texture ที่ใช้ควรเป็น .png Step 2: [EN] Open ‘Window | Settings/Preferences | Plug-in manager’ and check the ‘loaded’ or ‘Auto load’…

Basic VRML/JavaScript Tutorial

Basic VRML/JavaScript Tutorial Function for Generate Circles, translation for placements and Gradient Colors by using loop by VRML/JavaScript DEF circles Transform { children[ ] } Script { field SFNode circles USE circles url “javascript: function initialize() { // Initilize Tower tower = ‘ ‘; var tx = 0; var ty = 0; var tz =…